Programul Operațional Regional – POR 2.2-IMM

Conditii principale POR 2.2:

 • Firma existenta de minim 1 an;
 • Firma se incadreaza in categoria IMM (0 – 249 angajati);
 • Firma a inregistrat profit din exploatare la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;
 • Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 3 angajati la sfarsitul anului 2019;
 • Locul investitiei: Regiunea Nord Est sau Vest;
 • Finantare intre 45% si 70%, maxim 1.000.000 Euro.

Alocare financiara:

 • Nord Est 31,4 milioane
 • Vest 36,6 miloane
 • Sud Est – 27,94 milioane euro
 • Sud Muntenia – 38,67 milioane euro
 • Sud Vest Oltenia – 17,97 milioane euro

(Pentru regiunile de dezvoltare Nord Vest și Centru alocarea financiară a fost deja contractată în totalitate)

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Valoarea ajutorului financiar nerambursabil va fi cuprins intre 200.000 Euro – 1.000.000 Euro
 • Intreprinderi mici si microintreprinderi: 55% –  70% finantare nerambursabila 
 • Intreprinderi mijlocii: 45% – 60% finantare nerambursabila 

Solicitanti / beneficiari eligibili:

 • IMM-urile non-agricole din mediul urban si intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural:
  • cu un istoric de functionare de minim 1 an 
  • cu profit din exploatare > 0
  • solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii

Locul de implementare a proiectului este situat in:

 • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM non-agricole
 • in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole

Criterii generale de eligibilitate POR 2.2 (conditii obligatorii de respectat):

 • Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul ITI Delta Dunarii si regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov
 • La momentul depunerii solicitantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie sa fie in dizolvare, lichidare sau faliment
 • Nu sunt eligibile investitiile localizate in Nord Vest

Pentru ce poate fi solicitat sprijinul? (Investitiile sprijinite):

 • Categoriile de investitii sprijinite prin intermediul acestei prioritati vizeaza:
  • Crearea unei noi unitati de productie/prestare servicii, in domeniul de activitate vizat de investitie
  • Extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate vizat de investitie
  • Diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate, in domeniul de activitate vizat de investitie.
 • Investitii in active corporale:
  • Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie/ servicii IMM, inclusiv a uilitatilor generale aferente;
  • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
 • Investitii in active necorporale:
  • Achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare
  • Realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului
  • Certificarea/ recertificarea produselor, serviciilor, proceselor
  • Certificarea/ recertificarea sistemelor de management al calitatii, al mediului, etc.
  • nu este permisa doar achizitia de active necorporale in cadrul proiectului.

Definitie investitie initiala:

 • crearea unei unitati
 • extinderea capacitatii unei unitati existente, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie
 • diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior

Consulta aici documentele apelului

Perioada depunerii cererilor de finanțare: 04.05.2020 ora 12:00:00 – 04.06.2020 ora 12:00:00 Contacteaza-ne

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RO
Scroll to Top