Studiu antreprenoriat regiunea Sud Muntenia, 2021

Studiu antreprenoriat regiunea Sud Muntenia

Elaborarea studiului „Analiza mediului antreprenorial din regiunea Sud-Muntenia si orientari de sustinere si dezvoltare catre o economie inteligenta, sustenabila si inclusiva” este o activitate prevazuta in proiectul „Start antreprenoriat” proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Obiectiv general:
Contributii la cresterea ocuparii in regiunea Sud –Muntenia prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale a 310 persoane si acordarea de suport pentru operationalizarea ideilor de afaceri, infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi non-agricole, inovative, sustenabile si incluzive, in mediul urban, creatoare de locuri de munca, prin aplicarea de masuri integrate de informare, formare antreprenoriala, acordarea de consultanta si mentorat , finantarea implementarii planurilor de afaceri prin ajutor de minimis.
Obiectivele specifice
OS1.Stimularea initiativei antreprenoriale in randul somerilor, persoanelor inactive si persoanelor care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere care sa creieze locuri de munca din regiunea de dezvoltare sud-Muntenia prin Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala prin organizarea de 7 seminarii cu un total de 700 de participanti si prin actiuni de promovare si publicitate bazate pe mijloace si canale de informare diversificate;
OS2. Selectarea, pe baza unei metodologii transparente, obiective si echidistante, a 310 someri, persoane inactive si salariati din regiunea Sud-Muntenia in grupul tinta, la programul integrat de formare antreprenoriala, prin cursuri de competente antreprenoriale, elaborarea de planuri de afaceri , participarea la concurs de planuri de afaceri in vederea obtinerii unui ajutor de minimis pentru implementarea ideii de afaceri;
OS3. Instruirea si certificarea a 310 persoane din grupul tinta prin derularea de 16 sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale autorizate de ANC si repartizate echilibrat in toate judetele regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, prin asigurarea de cel putin de 20 cursanti in fiecare judet;
OS4. Constientizarea a 310 persoane din GT privind temele de inovarea sociala, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a resuselor, imbunatatirea utilizarii TIC, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila,non-discriminarea, prin organizarea a 16 ateliere de lucru;
OS5. Selectarea unui numar de 38 de planuri de afaceri cu propuneri de afaceri non-agricole in mediul urban, in urma evaluarii de catre un juriu de specialisti, pe baza unei metodologii cu o procedura transparenta, obiectiva si nediscriminatorie care sa asigure infiintarea de cel putin 2 intreprinderi in fiecare judet;
OS6. Continuarea pregatirii de formare antreprenoriala pentru 38 de persoane selectate pentru finantarea afacerilor lor, prin efectuarea de stagii de practica de 40 ore in intreprinderi operationale cu obiect de activitate similar cu cel propus prin planul de afaceri pentru noua intreprindere si acordarea de consultanta si asistenta pentru inregistrarea firmelor la oficiile registrului comertului in vederea obtinerii personalitatii juridice;
OS7. Sprijinirea implementarii a 38 de planuri de afaceri prin acordarea ajutorului de minimis de maximum 40000 euro in doua transe, in baza unui contract de subventie si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor pe o durata de 18 luni in cadrul proiectului,precum si suport pentru sustenabilitatea intreprinderilor infiintate si a locurilor de munca create pe o perioada de 12 luni dupa incetarea finantarii proiectului;
OS8. Cresterea gradului de ocupare in regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia prin crearea de 76 de locuri de munca in cadrul proiectului (minimum 2 locuri de munca in fiecare intreprindere nou infiintata);
OS9. Promovarea firmelor infiintate prin proiect prin organizarea de 3 evenimente cu 150 participanti;
OS10. Analiza mediului antreprenorial din regiunea Sud-Muntenia prin elaborarea unui studiu- „ Analiza mediului antreprenorial in regiunea Sud-Muntenia si orientari de sustinere si dezvoltare catre o economie inteligenta, sustenabila si incluziva”;
OS11. Constientizarea si participarea activa a membrilor comunitatii urbane in probleme de incluziune sociala a persoanelor cu dizabilitati.

Descarca studiu in format pdf

ro_RO
Scroll to Top