Servicii transfer

Pregătirea afacerii de vânzare
Consultanță și Culegerea Datelor necesare
Completarea formularului cu informațiile necesare Client/broker
Consultanță cu Vânzătorul Online / Onsite
Vizita la Afacere Broker
Pozele necesare promovării Client/broker
Evaluare
Analiză posibil preț pentru listarea afacerii Broker
Analiză posibil preț proprietate imobiliară Broker
Evaluare afacere cu evaluator ANEVAR Oferta personalizata
Consultanță Fiscală Oferta personalizata
Consultanță Juridică Oferta personalizata
Consultanță pentru poziționarea afacerii online Oferta personalizata
Teaser (prezentarea sumară a afacerii) Broker
Memorandum de informare (Prezentarea detaliată a afacerii) Oferta personalizata
Traducerea IM în engleză 25 Lei / pagina
Promovarea pentru identificarea cumpărătorilor
Listarea și promovarea afacerii
Listare Site Broker
BusinessForSale.com (internațional) Ofertă personalizată
Facebook (dacă este necesar) Ofertă personalizată
Contactarea directă a posibililor cumpărători Broker
Contact direct cu posibilii cumpărători
Calificarea cumpărătorilor Broker
Editarea NDA și semnarea acestuia Broker
Prezentarea detaliilor afacerii de vânzare* Broker
Sortare / Analiză LOI ( scrisoare de intenție ) Broker
Contra-ofertă / Negocierea termenilor Broker
Antecontractul de Vânzare-Cumpărare Broker
Perioada de Due Diligence Broker
Asistență cu actele necesare ONRC Oferta personalizata
Ajutor obținere autorizații, aprobări, etc Ofertă personalizată
Asistență servicii notariale pentru imobiliare Cu notar
Contractul de Vânzare-Cumpărare Broker
Centralizatorul financiar – distribuire fonduri Broker

Descriere servicii

Un Business Broker încearca sa câstige un comision prin gasirea unui Cumparator pentru Afacerea Vânzatorului, la cel mai înalt pret posibil, în conditiile cele mai bune pentru acesta. Comisionul practicat de firma noastra este de 3% din valoarea tranzactiei si poate fi un comision de succes si totodata negociat, de la caz la caz. Pentru a realiza acest obiectiv, Business Brokerul face în mod
obisnuit urmatoarele:

ETAPA I A COLABORARII – Pregătirea Afacerii
Aceasta primă etapa de colaborare in vederea vânzării afacerii este compusa din:

1) Identifica Afacerea Beneficiarului și face demersurile necesare pregătirii acesteia pentru procesul de transfer și contactul cu un potențial Cumpărător.

2 ) Asista si îndruma Beneficiarul pe parcursul întregului proces de transfer al Afacerii și recomanda soluții de îmbunătățire a acesteia.

3) Pregătește împreuna cu Beneficiarul documentele necesare transferului Afacerii. In acest sens prezinta Beneficiarului un chestionar de prezentare a Afacerii și alte formulare de evaluare a Afacerii care sunt necesare operațiunii de evaluare si transfer a acesteia.

4) Pe baza informaților obținute de la Beneficiar, elaborează un Memorandum de Informare (MI) care cuprinde informații realiste despre Afacere, document care urmează a fi pus la dispoziția potențialilor cumpărători. Anexat acestei Oferte aveți informațiile incluse in Memorandum de Informare.

5) Creează un Centralizator cu informațiile financiare generale ale Afacerii.

6) Pregătește împreuna cu Beneficiarul Anexele Contractului de Vânzare/Cumpărare cu privire la:

a) Autorizații, Avize, Aprobări necesare pentru funcționare

b) Totalul creanțelor / Lista completă a datoriilor

c) Lista furnizorilor de utilități necesare funcționarii

d) Lista salariaților cu identificarea postului, atribuțiilor, retribuiții, modul de încadrare etc

e) Inventarul Mijloacelor Fixe (Active Corporale) și Materiile Prime

f) Valorile Imobiliare și/sau Contractele de Închiriere

g) Orice alte informații in funcție de particularitățile Afacerii

7) Atunci când este nevoie și Beneficiarul solicita sau aproba la sugestia Agentului (după caz), va sugera profesioniști necesari:
analiști financiari, contabili, avocați, agenți imobiliari, firme și persoane specializate în toate domeniile de consultanță necesare. Aceștia vor negocia condițiile de colaborare, inclusiv retribuirea lor, direct cu Beneficiarul care va fi asistat de Agent.

8) Consiliază Beneficiarul si realizează împreuna cu acesta o evaluare a prețului de vânzare al Afacerii. Dacă este nevoie sau cerut de Beneficiar, se poate apela la serviciile unui expert evaluator specialitatea evaluări societăți comerciale. Acesta va negocia condițiile de colaborare, inclusiv retribuirea lor, direct cu Beneficiarul care va fi asistat de Agent.

9) Asistă Beneficiarul, dacă acesta o dorește, în procesul de precalificare a Afacerii la o posibilă finanțare cu o unitate bancara in vederea creșterii vandabilității Afacerii prin identificarea mai facila a unui cumpărător.

10) Pornind de la varianta extinsă a Memorandum de Informare (MI), elaborează o varianta concise/sintetica denumita Teaser, care va fi
promovata/mediatizată in vederea identificării unui potențial cumpărător.

11) Pregătește materialele de prezentare necesare ale Afacerii propuse spre vânzare si se consulta cu Beneficiarul pentru aprobarea lor.
Pentru aceasta etapa a colaborării se va achita o suma fixa , in valoare de (negociabil) RON. Acest comision se achita in procent de 50% la semnarea contractului iar diferența odată cu încheierea acestei etape.

ETAPA II A COLABORARII – Asistarea Personalizata a Beneficiarului de către Business Broker

Aceasta etapa este compusa din:

12) Afișează Afacerea spre vânzare, pe site-ul de specialitate și alte metode necesare de promovare. Actualizează baza de date și platforma online de vânzări de cate ori este nevoie.

13) Prospectează piața pentru a identifica potențiali clienți. Se asigură că aceștia sunt preselectați astfel încât să fie calificați din punct de vedere financiar pentru a cumpăra Afacerea.

14) In situația in care un potențial cumpărător dorește mai multe informații despre Afacere, programează semnarea de către cumpărător a Acordului de Confidențialitate pentru primirea pachetului Memorandum de Informare (MI).

15) Programează întâlnirile de prezentare a Afacerii. Asistă Beneficiarul (şi eventual echipa sa de specialiști) în prezentarea Afacerii şi în relația acestuia cu cumpărătorul.

16) Prezinta Beneficiarului, potențialii cumpărători identificați și ofertele acestora. Asista Beneficiarul la selecția celei mai bune oferte.

17) După selectarea cumpărătorului, asistă Beneficiarului (şi eventual echipa sa de specialiști) în relația cu acesta şi în procesul de
Due-Dilligence al acestuia.

18) Asistă Beneficiarul la negocierea condițiilor și a prețului.

19) După încheierea negocierilor cu un acord între cele doua părți, asistă Vânzătorul în procesul de transfer efectiv al Afacerii prin Agenția Escrow până la semnarea documentelor finale de vânzare cumpărare.

Pentru serviciile din aceasta etapa se va percepe un comision de succes in cuantum de (negociabil)% din Prețul agreat si plătit de către Cumpărător, care va fi datorat in situația transferului si încheierii efective a Contractului de Vânzare Cumpărare a Afacerii cu un client gestionat de către Business Broker.

La semnarea Contractului de Colaborare puteți acorda drept exclusivitate Agenției de Brokeraj cu privire la activitățile ce fac obiectul acestei colaborări. Prin aceasta, va obligați ca pe întreaga perioada contractuala sa nu încheiați nici un fel de contracte de prestări servicii cu terți prestatori având ca obiect transferul Afacerii dumneavoastră.

Daca doriți o expunere mai buna a afacerii Dvs. pentru o eventuala vânzare mai rapidă si expunerea acesteia către un număr mai mare de potențiali cumpărători, puteți sa alegeți unul sau mai multe moduri de promovare.

In orice situație, Agenția păstrează confidențialitatea datelor culese pe parcursul derulării întregii colaborări cu Dvs..
Toate informațiile confidențiale sunt proprietatea Dumneavoastră, iar Agenția nu are nici un drept, direct sau implicit, asupra
tuturor informațiilor confidențiale.

Daca doriti sa incepeti colaborarea cu noi va rugam sa completati formularul aici.

ro_RO
Scroll to Top